Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen ‘middeling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Door middeling bent u mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd.

Wanneer middeling?

WeegschaalMiddeling is lucratief bij sterke schommeling van uw inkomen binnen een tijdvak van drie jaren. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen. Op deze manier is minder belasting verschuldigd. Is er bijvoorbeeld twee jaar een inkomen geweest van 40.000 euro en een derde jaar een inkomen van 100.000 euro, dan kan dit leiden tot een teruggave.

Wij kunnen voor u berekenen of middeling zinvol is en het middelingsverzoek voor u indienen. De jongste aanslag mag niet langer dan 36 maanden geleden zijn vastgesteld, ten tijde van indiening van het verzoek.

Verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting, dan controleren wij uiteraard of u voor middeling in aanmerking komt en dienen wij de aanvraag voor u in.

Informatie of advies?

Contact
Contact