De minister voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft te maken met de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen (B.V.’s) zonder baten, de zogenaamde ’turboliquidatie’.

Positie schuldeisers versterken

Een turboliquidatie is een snelle manier om een onderneming te beëindigen. Voor achterblijvende schuldeisers biedt een turboliquidatie minder waarborgen, hetgeen misbruik en fraude in de hand zou kunnen werken. De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie moet de positie van schuldeisers bij turboliquidatie versterken.

Meer transparantie om misbruik tegen te gaan

Het kabinet verwacht dat het aantal turboliquidaties, mede vanwege de coronacrisis, zal toenemen en wil meer transparantie bij de turboliquidatie om eventueel misbruik te voorkomen. Op grond van het wetsvoorstel dient het bestuur financiële verantwoording af te leggen aan de schuldeisers over de ontbinding van de B.V. en de eventuele voorafgaande feitelijke vereffening. Het bestuur moet in dat kader binnen veertien dagen na de ontbinding de volgende documenten opstellen en bij de Kamer van Koophandel deponeren:

  • een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de B.V. is ontbonden;
  • een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding en, indien van toepassing, het onbetaald laten van schuldeisers;
  • een slotuitdelingslijst, indien voorafgaand aan de ontbinding van de rechtspersoon schuldeisers zijn voldaan in het kader van de afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon;
  • de jaarrekeningen over de boekjaren die voorafgaand aan het boekjaar waarin de B.V. is ontbonden, wanneer er op grond van de wet een deponeringsplicht bestond waar nog niet aan is voldaan.

Tijdelijke wet

In beginsel geldt de tijdelijke wet voor twee jaar. Het is nog niet bekend wanneer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking treedt.

Heeft u vragen over het ontbinden van een B.V., neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Informatie of advies?

Contact
Contact