In box 3 betaalt u belasting over spaar- en beleggingsopbrengsten naar een verondersteld rendement. Dit loopt op naarmate uw vermogen hoger is. Weliswaar stijgt het heffingsvrije vermogen in box 3 per 1 januari 2021 naar € 50.000 per persoon, maar voor vermogende particulieren zal de heffing nog steeds fors zijn. U kunt box 3-heffing voorkomen door het vermogen onder te brengen in een spaar-bv of een open fonds voor gemene rekening (OFGR). Beide entiteiten zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Door het vermogen over te hevelen naar een spaar-bv of OFGR wordt het werkelijk gerealiseerde rendement belast (in box 2) en niet langer het forfaitair rendement (in box 3).

Wat is een OFGR (open fonds voor gemene rekening)?

Een OFGR is een overeenkomst tussen minimaal twee participanten, waarvan er één voor ten hoogste 90% mag deelnemen. Dit kan zijn tussen niet in gemeenschap van goederen gehuwde personen, een ouder en meerderjarig kind, broer en zus, etc. De participanten brengen vermogen in om dit gezamenlijk te beleggen, waarbij het bezit van het vermogen is gericht op het verkrijgen van waardestijging en het rendement daarvan. Bij inbreng van het vermogen worden vrij verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid uitgegeven naar rato van inleg. Net als de B.V. is een OFGR zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Rekenvoorbeeld OFGR

Bij overhevelen van vermogen naar een OFGR, moet deze over het werkelijke rendement 15% (laag VPB tarief 2021) vennootschapsbelasting betalen. Wat daarna overblijft en wordt uitgekeerd aan een participant, wordt belast met 26,90% (IB tarief box 2 2021) inkomstenbelasting. Het vermogen is niet meer belast in box 3. Bij een vermogen van € 400.000 en een rendement van 0,1% bedraagt de totale jaarlijkse heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting € 151. In box 3 zou de heffing € 3.945 aan belasting bedragen. Het voordeel van een OFGR is dan € 3.794 per jaar. Bij een vermogen van € 200.000 en een rendement van 0,1% is het jaarlijkse voordeel € 1.170. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met eenmalige oprichtingskosten en daarna met instandhoudingskosten.

Voordelen en nadelen

Aan beide entiteiten kleven voor- en nadelen. Naast lagere belastingheffing in een spaar-bv of OFGR is een bijkomend voordeel dat vermogen in een spaar-bv of OFGR niet meetelt voor de vermogenstoets bij de toeslagen. Voor de meeste toeslagen geldt namelijk dat u over niet te veel vermogen mag beschikken. Een nadeel is dat met name aan een spaar-bv formele eisen kleven, zoals een gang naar de notaris. Een OFGR heeft als belangrijkste nadeel dat er minstens twee participanten moeten zijn die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Heeft u vragen over het voorkomen van belasting betalen in box 3 via een spaar-bv of OFGR of wilt u advies over uw situatie, neem dan contact met ons op.

Informatie of advies?

Contact
Contact