Indien wij uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen, maken wij graag gebruik van de vooraf ingevulde aangifte, de zogenaamde VIA-gegevens, van de Belastingdienst.

Toestemming voor beschikbaar stellen VIA-gegevens

De Belastingdienst stelt uw VIA-gegevens alleen aan ons beschikbaar als u daar toestemming voor geeft. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. Wij dienen een verzoek in bij de belastingdienst om uw VIA-gegevens aan ons beschikbaar te stellen.
  2. Vervolgens ontvangt u een brief met bijlage van de belastingdienst. In de brief vraagt de belastingdienst uw toestemming om uw VIA-gegevens aan ons beschikbaar te stellen. Op de bijlage staat een activeringscode die wij nodig hebben om toegang te krijgen tot uw VIA-gegevens.
  3. Als u toestemming geeft, is het belangrijk dat u de activeringscode zo spoedig mogelijk na ontvangst van de brief aan ons doorgeeft. Let u s.v.p. op de geldigheidsduur van de code. U kunt de code schriftelijk, telefonisch, per e-mail (info@hillsadviseurs.nl) of via de klantportal aan ons verstrekken.

De activeringscode is geldig voor één aangiftejaar. U beslist dus per aangiftejaar of u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw VIA-gegevens.

Heeft u vragen over de vooraf ingevulde aangifte en/of het beschikbaar stellen van uw VIA-gegevens, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Informatie of advies?

Contact
Contact