Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen nog tot 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) worden ingediend. Startende ondernemers kunnen binnenkort ook TVL aanvragen voor Q4 2021 en Q1 2022.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Uitroeptekens

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100% compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers.

Let op! De deadline voor de aanvraag is 31 maart 2022 17.00 uur. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden afgewezen.

Referentieperiode

De omzetdaling kan worden vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 of van 2020. De ondernemer mag kiezen voor de gunstigste optie. Voor ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020 gelden andere referentieperioden.

Maxima

De TVL kent ook maxima voor wat betreft de omvang van de steun. Voor mkb-bedrijven bedraagt dit maximum
€ 550.000, voor grote bedrijven € 600.000. Een onderneming of groep verbonden ondernemingen kan maximaal
€ 2.300.000 aan TVL ontvangen gedurende de hele coronaperiode.

Voor ondernemingen in de visserij is dit maximale bedrag geen € 2.300.000, maar € 345.000 en voor ondernemingen in de land- en tuinbouw € 290.000.

Verruiming referentieperiode TVL Q4 2021 bij zwangerschap

Verder is bekendgemaakt dat er definitief een verruimde referentieperiode komt voor ondernemers die minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof waren in beide referentiekwartalen van de TVL voor het vierde kwartaal van 2021. Deze groep ondernemers kan het derde kwartaal van 2020 gebruiken als alternatieve referentieperiode. De verminderde omzet als gevolg van de zwangerschap, heeft dan geen negatief effect meer op de TVL.

TVL voor startende ondernemer

Ondernemers die tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 hun onderneming zijn gestart, kunnen binnenkort ook een beroep doen op de TVL. Deze startersregeling moet nog verder worden uitgewerkt. Meer informatie is te vinden op de site van rvo.

Voor advies of hulp bij aanvragen kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Informatie of advies?

Contact
Contact