Gebruikt uw werkgever foto’s van werknemers voor bijvoorbeeld de website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer de werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft.

Werkgevers dienen schriftelijk toestemming te vragen, en daarbij duidelijk uit te leggen voor welke specifieke doeleinden deze informatie wordt gebruikt. Tevens moeten de foto’s goed beveiligd worden tegen misbruik.

Deze regels gelden al onder de huidige wet, maar worden wel strenger uitgelegd bij de invoer van de nieuwe privacyregels per 25 mei 2018 als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treedt. Nieuw is bijvoorbeeld de boete bij niet naleving van maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet wanneer dat meer is.

Let op!

Geeft een werknemer de toestemming niet, dan mag de foto niet gebruikt worden.

Informatie of advies?

Contact
Contact