Eén van de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven om de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren is uitstel van betalen van belastingen. Deze maatregel zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder worden versoepeld. Het ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met een nadere duiding.

Wat is er nu al geregeld?

Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Let op:
Op basis van de nu beschikbare informatie is het zo dat voor de omzetbelasting en loonbelasting pas uitstel kan worden aangevraagd nadat de aanslag is opgelegd. De aanslag krijgt u pas nadat de aangifte is ingediend en u de verschuldigde belasting niet heeft betaald.

Schriftelijk onderbouwen

Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de Belastingdienst oplopen.

Verzuimboetes

Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Derdenverklaring niet meer nodig

In eerdere berichten werd gemeld dat het verzoek om uitstel van betaling van belastingen begeleid moest gaan van een verklaring van een derde deskundige, zoals een accountant of financieel adviseur. Uit die verklaring moest duidelijk worden dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus en dat uw onderneming levensvatbaar is.

Deze derdenverklaring is niet meer nodig. Als u uitstel vraagt, krijgt u dit automatisch voor drie maanden.

 

Informatie of advies?

Contact
Contact