De rechter heeft onlangs beslist dat er geen wettelijke basis bestaat ondernemers te verplichten via e-Herkenning aangiftes in te dienen. In antwoord op Kamervragen geeft staatssecretaris Van Rij aan van mening te zijn dat er wél een wettelijke basis voor is. Hij meent dan ook dat hij ondernemers nog steeds kan dwingen via e-Herkenning aangifte te doen.

e-Herkenning

Mobiel laptop

e-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. (eHerkenning)

Wettelijke basis?

Ondernemers zijn sinds 2021 verplicht via e-Herkenning aangifte vennootschapsbelasting en loonheffingen in te dienen, tenzij men dit uitbesteed of commerciële software gebruikt.
Een ondernemer weigerde dit omdat e-Herkenning niet gratis is.
De rechter ging hierin mee en stelde dat er geen wettelijke basis is om voor genoemde aangiftes e-Herkenning verplicht te stellen. Dat de kosten van e-Herkenning voorlopig vergoed kunnen worden, doet volgens de rechter niet ter zake.

Sancties

Uit de Kamervragen blijkt dat de staatssecretaris van mening is dat de fiscus ook sancties kan opleggen als ondernemers niet via e-Herkenning aangifte doen.
Of dit ook inderdaad zo is, zal nog moeten blijken. De rechter heeft immers geoordeeld dat dit niet mogelijk is, aangezien de wettelijke basis ontbreekt.

Heeft u vragen over e-Herkenning neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Informatie of advies?

Contact
Contact