Ligt uw vermogen grotendeels vast en wilt u het toch aan uw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen, dan is schenken op papier vaak een optie. Wat is schenken op papier en waar moet u op letten?

Schenken op papier

100 euroAls u schenkt op papier, schenkt u een bepaald bedrag en leent u dit vervolgens weer van de ontvanger van de schenking terug. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat u een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op u heeft. Daarbij spreekt u af dat deze schuld pas opeisbaar wordt na uw dood.

Belastingbesparing

Het nut van een schenking op papier is belastingbesparing. Als u bij de schenking gebruik maakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, hoeft de ontvanger van de schenking, meestal een kind van de schenker, geen of weinig schenkbelasting te betalen. Bij het overlijden van de schenker vermindert de som van de vordering(en) de omvang van de erfenis en daarmee de te betalen erfbelasting.

Veel mensen willen jaarlijks een schenking op papier doen. Door bijvoorbeeld tien jaar lang (per kind) net onder de jaarlijkse vrijstelling te schenken kunt u een fors bedrag, waarover geen schenk- of erfbelasting hoeft te worden betaald, overhevelen naar de volgende generatie. Wel heeft u dan ieder jaar notariskosten, zie verderop in dit artikel.

6% rente betalen

Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het terug geleende bedrag. Deze rente moet jaarlijks ook aan de kinderen worden uitbetaald. Gebeurt dit niet, dan vervalt het fiscale voordeel.

Box 3

Bij een schenking op papier vermindert het vermogen van de schenker. Hij betaalt dus ook minder belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenking neemt toe. Hij betaalt dus meer belasting in box 3, maar een stuk minder dan het bedrag van de rentevergoeding van 6%.

Notariële akte verplicht

Voor een schenking op papier is een notariële akte verplicht. Wilt u meerdere jaren schenken, dan moet er voor ieder jaar een akte worden opgesteld. De kosten voor het opstellen van jaarlijkse schenkingsakten kunnen best oplopen. Neem contact op met uw notaris voor nadere informatie.

Uiteraard kunt u ook bij ons advies krijgen over fiscaal gunstig overhevelen van vermogen.

Informatie of advies?

Contact
Contact