De subsidieregeling vanwege corona voor ongedekte vaste kosten (OVK) voor de land- en tuinbouw is verruimd en ook opengesteld voor het vierde kwartaal van 2021. De subsidie voor dit termijn kan worden aangevraagd bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  vanaf 1 februari 2022  tot en met 31 maart 2022.

Aanvullende voorziening

Omdat het steunmaximum voor land- en tuinbouwbedrijven volgens de TVL lager is dan voor andere ondernemingen, voorziet de OVK in een aanvullende voorziening. De volgens OVK en TVL gezamenlijk te ontvangen steun voor land- en tuinbouwbouwbedrijven mag echter niet meer zijn dan de maximum steun volgens de TVL en bedraagt € 2,3 miljoen over alle periodes.

Aanvragen

Bepaald is dat de aanvraagperiode loopt van 1 februari 2022 vanaf 12.00 uur tot en met 31 maart 2022 tot 17.00 uur (rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/ongedekte-vaste-kosten-land-en-tuinbouw ovk).  De aanvraag tot vaststelling voor het bepalen van de definitieve subsidie voor het vierde kwartaal 2021 moet uiterlijk 29 september 2022 zijn ingediend. De voorwaarden voor de OVK blijven verder ongewijzigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Informatie of advies?

Contact
Contact