De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat vanaf 2 augustus 2022 werknemers recht hebben op een uitkering van UWV als zij ouderschapsverlof opnemen. Deze wet is een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Hoe ziet betaald ouderschapsverlof eruit?

Baby

De totale omvang van ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek (de wekelijkse arbeidsduur). Het verlof kan opgenomen worden tot aan de dag waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt.

In de WBO is nu geregeld dat een werknemer die ouderschapsverlof opneemt, gedurende negen weken recht heeft op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het maximumdagloon.
Een werknemer heeft alleen recht op dit betaalde verlof als het verlof wordt opgenomen vóór de datum waarop het kind de leeftijd van één jaar bereikt. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Welke werknemers komen in aanmerking?

Voor de WBO komen in aanmerking:

  • de werknemer die in familierechtelijke betrekking tot het kind staat;
  • de werknemer die volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als het kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind als een eigen kind op zich heeft genomen.

Voor het aanvragen van een uitkering van het UWV is het noodzakelijk dat de werknemer een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling heeft (ambtenaren). De aanvraag loopt dan via de werkgever.

Ook voor de dga

Met de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof komen ook directeur-grootaandeelhouders, alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Zij kunnen de aanvraag rechtstreeks indienen bij het UWV.

Europese richtlijn

Betaald ouderschapsverlof was nog niet eerder geregeld. Het is de uitwerking van een Europese richtlijn om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers te bevorderen.

Voor meer informatie over de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO)  kunt u contact met ons opnemen.

Informatie of advies?

Contact
Contact