Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkingsvrijstelling. Deze is vanwege corona extra met € 1000 verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

Schenkingsvrijstelling

De schenkbelasting kent een jaarlijkse vrijstelling die ouders gebruiken om te schenken aan hun kinderen. Op die manier kan gedurende het leven al een deel van het vermogen belastingvrij worden overgeheveld naar de kinderen.

Extra verhoging vanwege corona

Vanwege de coronacrisis is de jaarlijkse schenkingsvrijstelling extra verhoogd met € 1.000. Dat geldt zowel voor de jaarlijkse vrijstelling voor kinderen als voor derden. In 2022 wordt de schenkingsvrijstelling vermoedelijk weer met € 1.000 verlaagd.

Vrijstelling voor kinderen

De vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen bedraagt in 2021 € 6.604. De vrijstelling voor schenkingen aan derden, zoals aan kleinkinderen, bedraagt in 2021 € 3.244.

Overige vrijstellingen

De schenkbelasting kent ook nog enkele andere bijzondere vrijstellingen. Zo kunt u eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij € 26.881 schenken. In plaats daarvan kunt u ook, onder voorwaarden, voor een dure studie eenmalig € 55.996 of voor een eigen woning € 105.302 schenken.

Let op! De vrijstelling voor een eigen woning van € 105.302 geldt ook voor schenkingen aan derden.

Heeft u vragen over de jaarlijkse schenkingsvrijstelling, neem dan contact met ons op.

Informatie of advies?

Contact
Contact