De Belastingdienst heeft al een flink aantal definitieve aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2017 opgelegd. Als u het niet eens bent met de berekening van uw box 3-heffing over het belastingjaar 2017, kunt u bezwaar maken. U dient dit individueel en tijdig te doen. De massaal bezwaarprocedure geldt namelijk niet automatisch meer.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Bent u klant bij ons? Dan maken wij automatisch bezwaar voor u tegen de box 3-heffing.

Bent u geen klant? Wij helpen u graag bij het opstellen van het bezwaarschrift. Neemt u dan contact met ons op.

Informatie of advies?

Contact
Contact