Gaat het om corona, dan is ‘negatief’ juist positief. Gaat het om uw spaargeld, dan krijgt ‘negatief’ toch een andere lading.

Negatieve rente

Er is geen ontkomen aan. Met ingang van 1 juli van dit jaar gaan grootbanken ING en Rabo negatieve rente in rekening brengen voor saldi vanaf € 100.000 per rekening. Er wordt gekeken naar de afzonderlijke rekeningen en de bedragen worden niet bij elkaar opgeteld. Bij ABN AMRO gaat negatieve rente spelen bij saldi boven de € 150.000, hier wordt echter gekeken naar het totaal van de saldi per cliënt, alle rekeningen worden bij elkaar opgeteld.

Bovenstaande informatie staat vermeld op de websites van de betreffende drie banken. Voor informatie over rente op uw tegoeden, raadpleeg (de website van) uw bank. Bij alle banken staat de negatieve rente momenteel op 0,5%.

Geld aanhouden gaat geld kosten

Het gaat dus geld kosten om geld aan te houden. Voor een particulier pakt dit anders uit dan voor een ondernemer of besloten vennootschap.

Een particulier met een spaarrekening heeft naast de negatieve rente meestal ook te maken met belasting in box 3 (ook wel vermogensbelasting genoemd). Box 3 belasting speelt als het vermogen meer dan € 50.000 bedraagt (€ 100.000 voor fiscaal partners). Tel daar de inflatie nog bij op en uw kapitaal of de besteding ervan wordt op drie fronten aangetast.

Ondernemers kunnen negatieve rente voor wat betreft de zakelijke rekening als kosten opvoeren, waardoor de pijn iets verzacht wordt. Voor besloten vennootschappen geldt dit ook.

Negatieve rente voorkomen of beperken

De vraag is nu waar doet u goed aan en hoe voorkomt u of beperkt u negatieve rente?

Voordat we over gaan tot het benoemen van opties willen we benadrukken dat het belangrijk is om altijd een gezonde financiële buffer aan te houden. Spaargeld aanhouden is onvermijdelijk, wilt u financiële tegenvallers kunnen opvangen. Daarnaast is het zo dat er altijd een koppeling is tussen risico en rendement. Wees u ervan bewust dat beleggen niet zonder risico is. Beleggen op de beurs is mooi als de koersen stijgen, maar het kan ook de andere kant op gaan. Voor onroerend goed gaat dit ook op.

Bovendien brengt elk alternatief kosten met zich mee die soms niet direct zichtbaar zijn.

Zonder uitputtend te willen zijn, wat zijn de opties?

  • Geld spreiden over meerdere banken. Werkt als u bij diverse banken al een rekening heeft. ING en Rabo kijken overigens naar de afzonderlijke rekeningen en tellen bedragen niet bij elkaar op. Nu nog snel een rekening openen bij een andere bank, zal wellicht op weerstand stuiten bij de betreffende bank;
  • Schulden aflossen of rekeningen sneller betalen. Denk hierbij ook aan het eventueel tijdig aanvragen van een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting;
  • Hypotheek vervroegd of versneld aflossen. Realiseert u zich hierbij wel dat het op termijn lastig kan zijn om weer hypotheek op te nemen;
  • Een aanvulling doen voor de oudedag in de vorm van fiscaal banksparen of beleggen. Als u nog ‘jaarruimte’ hebt, is de inleg aftrekbaar;
  • Toch maar beleggen? Doe dit dan met beleid. Beleggen is niet zonder risico. Bedenk welk bedrag u kun missen voor het geval het misgaat en houd altijd een gezonde buffer aan om financiële tegenvallers te kunnen opvangen;
  • Beleggingspand? Bedenk dat stijgende onroerend goed prijzen een negatief effect hebben op het rendement. Daarnaast vraagt het bezit van onroerend goed de nodige aandacht;
  • Schenken, hiermee helpt u in ieder geval een ander. Benutten van de bestaande vrijstellingen kan geen kwaad;
  • Een lening verstrekken aan een ondernemer of familielid. Of investeer in crowdfunding. Uiteraard niet vrij van risico, maar kan een leuke renteopbrengst geven. Het risico is soms nog deels af te dekken middels zekerheden;
  • Voor de DGA; kijk goed naar eventuele schulden aan en vorderingen op uw vennootschap. Wellicht nu hét moment om deze op te pakken. Is er nog ruimte in box 3, dan is dividend wellicht een optie;
  • Veel privévermogen? Overweeg dan om geld of beleggingen in te brengen in een besloten vennootschap.

Ontwikkelingen

Naast negatieve rente is fiscaliteit een aandachtspunt. Vaak worden bijvoorbeeld dividenduitkeringen uit de bv of schenkingen uitgesteld, omdat er dan direct belasting verschuldigd is. Of uitstel wijs is blijft de vraag.

Wel zien we een aantal ontwikkelingen. De belastingdruk in box 3 voor dit jaar is verhoogd (volledigheidshalve ook de vrijstelling). Zo ook het AB tarief (belasting over dividend uit de eigen bv).

Internationaal wordt steeds meer druk uitgeoefend om de erfbelasting te verhogen. De kosten van het coronavirus moeten uiteindelijk worden betaald. Belastingen zijn hier vaak het middel. Of hieraan gehoor zal worden gegeven (in een land met de op twee na hoogste erfbelasting van Europa)?

Neem dit alles mee in uw overwegingen en kijk verder dan vandaag.

Wilt u sparren en heeft u behoefte aan fiscaal advies, wij zijn er voor u!

Disclaimer
Dit artikel is informatief van aard en aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling van dit artikel is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Hills accountants en adviseurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Informatie of advies?

Contact
Contact