Volgens de laatste informatie blijft de jubelton voorlopig bestaan. De afschaffing ervan, zoals overeengekomen in het regeerakkoord, vindt op zijn vroegst in 2024 plaats. De Belastingdienst kan de wijziging van deze fiscale aftrekpost niet eerder doorvoeren vanwege onvoldoende IT-capaciteit.

De jubelton is het bedrag (in 2022 maximaal € 106.671) dat bijvoorbeeld ouders belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen voor de aankoop van een eigen woning. Deze fiscale aftrekpost moet verdwijnen omdat het de ongelijkheid op de woningmarkt zou vergroten.

Bij de Belastingdienst wordt gewerkt aan een nieuw systeem voor de schenk- en erfbelasting. Voorlopig kan de jubelton niet uit de aangifte worden verwijderd.

Heeft u vragen over de jubelton, neem dan contact op met één van onze fiscale adviseurs.

Informatie of advies?

Contact
Contact