Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

Btw-verhoging

De btw-verhoging van het lage tarief treft met name eerste levensbehoeftes, zoals voedsel, drank, boeken en tijdschriften. Maar ook de diensten van de kapper, schoenmaker en fietsenmaker worden erdoor getroffen, net als bijvoorbeeld een hotelverblijf, saunabezoek of personenvervoer.
De consumentenprijs van deze goederen en diensten kan vanwege de verhoging met een kleine 3% stijgen (109/106 = 2,8).

Prijzen aanpassen

Tussen ondernemers onderling (voor zover er recht is op btw-aftrek) zal de verhoging niet echt een probleem zijn. Maar als u te maken heeft met de eindgebruiker/consument, dan komt u toch voor de vraag te staan wat te doen. Gaat u de prijzen verhogen om uw marge instant te houden, ervan uitgaande dat de omzet door de btw-verhoging niet daalt? Of doet u niets en neemt u de pijn? Of kiest u de tussenweg? Houd er ook rekening mee dat u, net als vele andere ondernemers, op 1 januari 2019 wellicht de inflatie wilt doorberekenen.

Gevolgen aan de kostenkant

Ook aan de kostenkant kan de btw-verhoging gevolgen hebben. Zakelijke diners en lunches gaan u meer kosten. Heeft u geen recht op vooraftrek, dan gaan de kosten omhoog. Wellicht kunt u nog wat aankopen naar voren halen (bijvoorbeeld de aankoop van kunst of de reparatie van een zakelijke fiets).

Aanpassen administratie

Als gevolg van de wijziging zult u ook uw administratie moeten aanpassen. Uit uw boekhouding zal duidelijk moeten blijken hoeveel goederen u tegen het lage tarief verkocht heeft en hoeveel btw-afdracht dit tot gevolg heeft. Dit tarief moet dus worden aangepast. Hetzelfde geldt voor uw inkoop tegen het lage tarief en de daaruit volgende vooraftrek. Kortom aanpassing van het tarief in de software, extra grootboekrekening erbij enz.

Aanpassen facturen

Voer de tariefverhoging ook door in uw facturatie, zodat automatisch het juiste bedrag aan btw in rekening wordt gebracht. Brengt u ten onrechte een verkeerd percentage in rekening, dan zult u het verschil zelf moeten bijpassen.

Geen naheffing over al betaalde facturen

Heeft u dit jaar al goederen en diensten tegen het lage tarief gefactureerd die pas in 2019 geleverd worden? Dan wordt over het verschil niet nageheven. U hoeft uw administratie hierop dus niet aan te passen en ook geen aanvullende nota’s te sturen.

Wij willen graag met u van gedachten wisselen over de te nemen stappen. Neemt u voor advies contact met ons op.

Informatie of advies?

Contact
Contact