Bij het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting/premieheffing 2017 kunnen wij, als fiscaal intermediair, gebruikmaken van de VIA-gegevens van de Belastingdienst. Wij maken graag gebruik van deze service van de Belastingdienst, daar onze dienstverlening hierdoor nog verder kan worden verbeterd en het aangifteproces efficiënter kan verlopen.

De Belastingdienst stelt uw gegevens alleen aan ons beschikbaar als u daar toestemming voor geeft.

Hoe gaat dit in zijn werk?

1. Wij dienen een verzoek in bij de Belastingdienst om uw VIA-gegevens aan ons beschikbaar te stellen.

2. Vervolgens ontvangt u een brief met bijlage van de Belastingdienst. In de brief vraagt de Belastingdienst uw toestemming om uw VIA-gegevens aan ons beschikbaar te stellen. Op de bijlage staat een activeringscode die wij nodig hebben om toegang te krijgen tot uw VIA-gegevens.

3. Als u toestemming geeft, is het belangrijk dat u de activeringscode zo spoedig mogelijk na ontvangst van de brief aan ons doorgeeft. U kunt de code schriftelijk, telefonisch of per e-mail (info@hillsadviseurs.nl) aan ons verstrekken.

De activeringscode is geldig voor één aangiftejaar. U beslist dus per aangiftejaar of u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw VIA-gegevens.

Informatie of advies?

Contact
Contact