Is bezwaar en beroep alsnog mogelijk voor inkomstenbelastingaanslagen wanneer je op die lijst stond?

Fraude Signalering Voorziening

In de loop van dit jaar worden maar liefst 240.000 belastingplichtigen geïnformeerd dat zij op een ‘fraudelijst’ van de Belastingdienst stonden. Met een excuusbrief. Vorig jaar werd bekend dat er een systeem was voor aanpak van fraude bij inkomstenbelasting en toeslagen. In dit systeem werden interne en externe risicosignalen geregistreerd. Dit project kreeg de naam Fraude Signalering Voorziening (FSV). Het leidde tot bepaalde selectiecriteria. Omdat het hier gaat om verwerking van persoonsgegevens werd de FSV vorig jaar buiten werking gesteld in verband met privacywetgeving (AVG).

Eenmaal geselecteerd werden mensen nog vijf jaar lang elk jaar gevolgd met betrekking tot hun aangifte. Wie dit betrof had hier geen weet van en kon hier dus ook niet over klagen. Een aantal zal vermoeden dat hun aanslag als gevolg hiervan is verhoogd. Maar de termijn om bezwaar en beroep in te dienen, zal in veel gevallen verstreken zijn.

Selectie van aangiften rechtmatig?

Er lopen nu drie zaken bij de Hoge Raad over de vraag of die selectie van aangiften op rechtmatige gronden heeft plaatsgevonden. De adviseur van de Hoge Raad (AG) is van mening dat als de selectie onrechtmatig is, gegevens uit onderzoek wat daaruit voortvloeide, niet gebruikt mogen worden voor het vaststellen van de aanslag. Behalve als het om zeer ernstige belastingfraude gaat. De AG vindt ook dat mensen die voorkwamen op de fraudelijst alsnog bezwaar en beroep moeten kunnen instellen tegen hun inkomstenbelastingaanslag. In twee van de drie zaken oordeelt de AG dat feitelijk moet worden uitgezocht of (de hoogte van) de belastingaanslag het gevolg is van een onrechtmatige selectie op basis van het FSV-systeem. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Vervolgstappen na ontvangst fraudebrief

Heeft u een excuusbrief van de Belastingdienst ontvangen of ontvangt u deze, neem dan contact met ons op. We bekijken dan samen met u of het zinvol is om actie te ondernemen. Het is mogelijk om bij de Belastingdienst een formulier in te leveren, als u het vermoeden heeft dat u last hebt gehad van de registratie. Het is ook mogelijk om een inzageverzoek te doen. U kunt dan te weten komen welke persoonsgegevens van u in de FSV staan.

Informatie of advies?

Contact
Contact