Het nieuwe kabinet heeft een versoepeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ afgesproken, in de volksmond ook wel aangeduid als de dga-taks. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2 (tarief is momenteel 26,9%) om het lenen bij de eigen bv te ontmoedigen. In het coalitieakkoord is nu een verhoging van dit bedrag naar € 700.000 opgenomen.

Preventieve werking

Het kabinet verwacht dat de maatregel met name een preventieve werking zal hebben. De verwachting is namelijk dat belastingplichtigen hun schulden aan de eigen bv onder de drempel zullen brengen en houden.

Inwerkingtreding 2023?

De behandeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ is op dit moment nog opgeschort. Het is onbekend of deze opschorting ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat.

Let op! De verhoging van de drempel volgt uit het coalitieakkoord, maar moet nog in het wetsvoorstel worden opgenomen. Vervolgens moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel instemmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Informatie of advies?

Contact
Contact