Indien u uw aangifte inkomstenbelasting laat verzorgen door een intermediair (zoals Hills accountants en adviseurs) ontvangt u jaarlijks brieven van de Belastingdienst waarin uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van uw gegevens door uw intermediair.

Het betreft gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting (VIA) en gegevens van aanslagen en toeslagen; Serviceberichten Aanslag (SBA) en Serviceberichten Toeslagen (SBT). Uw intermediair gebruikt de gegevens bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting en om te controleren hoe de Belastingdienst uw ingediende aangifte afhandelt.

Geen jaarlijkse machtigingsbrieven meer

Aan de jaarlijkse stroom van machtigingsbrieven komt een einde. Door middel van doorlopende machtigingen kunt u nu voor meerdere jaren toestemming geven voor het gebruik van uw gegevens;

  • de doorlopende machtiging Inkomstenbelasting geldt voor de gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) 2021 en verder en voor de SBA inkomstenbelasting 2023 en verder.
  • de doorlopende machtiging Toeslagen geldt voor de SBT 2023 en verder.

Met de doorlopende machtigingen krijgt uw intermediair ‘langdurig’ automatisch de VIA’s en de serviceberichten binnen, zonder jaarlijks opnieuw om uw toestemming te hoeven vragen. Voor u betekent dit het einde van de jaarlijkse machtigingsbrieven en dat u niet meer ieder jaar de activeringscodes hoeft door te geven.

Hoe werkt het?

  • uw intermediair vraagt de doorlopende machtiging Inkomstenbelasting en de doorlopende machtiging Toeslagen voor u aan bij de Belastingdienst.
  • u ontvangt van de Belastingdienst per machtiging een registratiebrief. In deze brief vraagt de Belastingdienst om uw toestemming voor het registreren van de doorlopende machtiging. Bij de registratiebrief ontvangt u een formulier (Registratie doorlopende machtiging intermediair goedkeuren) waarop een activeringscode staat vermeld. De code ziet er uit als 3 blokjes van 3 cijfers-letters, bijv. C12-F66-A83.
  • u beslist of u toestemming geeft. U geeft toestemming door de activeringscodes aan uw intermediair door te geven.
  • u kunt de machtigingen op elk moment weer intrekken. De intrekkingscode staat in de brief vermeld. Ook uw intermediair kan de machtigingen weer voor u intrekken.

Voor klanten van Hills

Voor onze klanten hebben wij de doorlopende machtigingen inmiddels aangevraagd bij de Belastingdienst. Op korte termijn kunt u de registratiebrieven verwachten.

Om gebruik te kunnen maken van uw VIA 2021 moet de doorlopende machtiging voor de Inkomstenbelasting uiterlijk 30 november 2021 bij de Belastingdienst geregistreerd zijn. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de activeringscodes zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 november, aan ons door te geven. U kunt dit per post, telefonisch, per e-mail (info@hillsadviseurs.nl) of via de klantportal doen. Let u hierbij s.v.p. op de geldigheidsduur van de codes.

Heeft u vragen over de doorlopende machtigingen, neem dan contact met ons op.