Uiterlijk 27 maart 2022 dienen organisaties hun UBO’s geregistreerd te hebben in het UBO-register.

Als gevolg van Europese regelgeving zijn organisaties vanaf 27 september 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven.

Wat zijn UBO’s?

HandtekeningUBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging.

Doel UBO-register

Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk en voorkomt zo het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

UBO van een bv, stichting of vereniging

Bij bijvoorbeeld een bv gaat het om personen met meer dan 25% van de aandelen, met meer dan 25% van de stemrechten en om personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben. Bij een stichting gaat het onder meer om degenen die voor meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn en om personen die meer dan 25% stemrecht hebben.

Sancties

Organisaties die hun UBO’s niet tijdig gemeld hebben, riskeren een sanctie. Dit kan een boete, maar ook een gevangenisstraf zijn.

Op de site van de Kamer van Koophandel vindt u uitgebreide informatie over de inschrijving.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van onze adviseurs voor meer informatie.

UBO-register op losse schroeven?
Deze week kwam in het nieuws dat een tweetal artikelen van de antiwitwasrichtlijn die ziet op het UBO-register ongeldig zouden zijn. De zaak is voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Of de uitspraak van het Hof gevolgen zal hebben voor de verplichte inschrijving is niet bekend.

Informatie of advies?

Contact
Contact