De Belastingdienst heeft alle bezwaarschriften met betrekking tot de massaal bezwaarprocedure inzake box 3-heffing toegewezen. Het betreft ruim 200.000 bezwaarschriften.

Arrest Hoge Raad

Eind december vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de heffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Europese recht. Die heffing is namelijk gebaseerd op een fictief rendement. De Hoge Raad is van mening dat het werkelijke rendement hiervoor doorslaggevend moet zijn.

Massaal bezwaar

De heffing in box 3 is via zogenaamde massaal bezwaarprocedures aangevochten. Na het arrest van de Hoge Raad heeft de Belastingdienst beslist dat alle bezwaren via die procedures voor de jaren 2017 tot en met 2020 worden toegewezen.

Uitvoering laat op zich wachten

Degenen die door het arrest minder belasting hoeven te betalen, moeten nog wel even op hun geld wachten. Hierover wordt pas begin mei beslist. Dan wil het kabinet ook knopen doorhakken over de vraag hoeveel geld men terugkrijgt. De Hoge Raad heeft namelijk niet aangegeven hoe het werkelijk behaalde rendement moet worden berekend.

Reikwijdte

Verder is nog niet duidelijk wat de reikwijdte van het arrest is. Er gaan in Den Haag stemmen op om ook belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt geld terug te geven. De politiek moet hierover nog beslissen.

Geen definitieve aanslagen

Omdat het arrest uitvoeringstechnisch enorm complex is, worden voorlopig geen definitieve aanslagen opgelegd als er inkomen in box 3 in het spel is. Dit is alleen anders als verjaring dreigt of als een belastingplichtige er belang bij heeft dat de aanslag wel wordt opgelegd.

Heeft u vragen over de box 3-heffing of wilt u eens sparren over vermogensoverdracht, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Informatie of advies?

Contact
Contact