Het UBO-register is sinds 27 september 2020 open. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Inschrijven in het UBO-register is verplicht voor ondernemingen. Bestaande bv’s en andere entiteiten hebben nog tot maart 2022 de tijd om in te schrijven. Nieuw opgerichte ondernemingen moeten hun registratie in het UBO-register direct bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen.

Voor wie?

VinkenHet UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de uiteindelijk belanghebbenden (de ‘Ultimate Beneficial Owners’ ofwel de UBO’s) van juridische entiteiten, zoals bv’s, vof’s en nv’s, maar ook van bijvoorbeeld stichtingen. UBO’s zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

Houders van certificaten bij een STAK

Ook bij een Stichting Administratiekantoor (STAK) zal bepaald moeten worden wie de UBO is. Houders van meer dan 25% van de certificaten moeten als UBO worden geregistreerd.

Welke gegevens?

In het UBO-register moeten onder meer de volgende gegevens vermeld worden:

  1. het Burgerservicenummer indien dat aan de UBO is toegekend
  2. een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan die persoon ingezetene is (indien althans de woonstaat dat identificatienummers heeft verstrekt)
  3. naam
  4. geboortemaand
  5. geboortejaar
  6. nationaliteit
  7. woonstaat en woonadres
  8. aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang

Ook zullen in het handelsregister stukken gedeponeerd moeten worden, zoals de statuten.

Wijzigingen in UBO-register

Als er iets wijzigt in de UBO-opgave, moet dat binnen zeven dagen worden doorgegeven aan de KvK.

Heeft u vragen over het UBO-register, neem dan contact met ons op.

Informatie of advies?

Contact
Contact